سامانه همایش های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کمیته علمی
معرفی دبیر و اعضای محترم کمیته علمی ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱ | 

                                             دبیر کمیته علمی: سرکار خانم دکتر منیژه قهرودی 

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه پست الکترونیکی
1 سید حسن صدوق شهید بهشتی h-sadough@sbu.ac.ir​
2 فرج الله محمودی تهران faradjolahmahmoudi@yahoo.com
3 جمشید جداری عیوضی تهران Jeyvazi@ut.ac.ir
4 محمدرضا ثروتی شهید بهشتی M-Sarvati@sbu.ac.ir
5 سیاوش شایان مدرس shayan@modares.ac.ir
6 مجتبی یمانی تهران myamani@ut.ac.ir
7 منیژه قهرودی تالی شهید بهشتی m-ghahroudi@sbu.ac.ir
8 داریوش مهرشاهی یزد mehrshahi@yazd.ac.ir
9 حسین نگارش سیستان و بلوچستان h_negaresh@yahoo.com
10 محمد مهدی حسین زاده شهید بهشتی m_hoseinzadeh@sbu.ac.ir 
11 شهرام روستایی تبریز roostaei@tabrizu.ac.ir
12 عزت اله قنواتی خوارزمی ghanavati@khu.ac.ir
13 مهران مقصودی تهران maghsoud@ut.ac.ir
14 احمد نوحه گر هرمزگان ahmad_nohegar@yahoo.com
15 ابراهیم مقیمی تهران moghimi_ir@yahoo.com
16 شهرام بهرامی شهید بهشتی s.bahrami@sbu.ac.ir
17 کاظم نصرتی شهید بهشتی K_nosrati@sbu.ac.ir​
18 منصور جعفربیگلو تهران mjbeglou@ut.ac.ir
19 ابوالقاسم گورابی تهران goorabi@ut.ac.ir
20 ایرج جباری کرمانشاه ir-jabari@yahoo.com
21 عادل سپهر مشهد adelsepehr@um.ac.ir
22 عقیل مددی اردبیل aghil48madadi@yahoo.com
23 رضا خوش رفتار زنجان khoshraftar@znu.ac.ir
24 فریبا اسفندیاری درآباد اردبیل fariba.darabad@gmail.com
25 سیامک شرفی لرستان sharafi.s64@gmail.com
26 موسی عابدینی اردبیل abedini@uma.ac.com
27 صیاد اصغری سر اسکانرود ارومیه s.asghari@urmia.ac.ir
28 سمیه عمادالدین گرگان s.emadodin@gu.ac.ir
29 امجد ملکی کرمانشاه amjad_maleki@yahoo.com
30 سیدرضا حسین زاده مشهد srhosszadeh@um.ac.ir
31 وحید محمدنژادآروق ارومیه geovahid@yahoo.com
32 ابوالقاسم امیراحمدی سبزوار amirahmadi1388@gmail.com
33 هیوا علمی زاده خرمشهر heeva_1035@yahoo.com
34 سعید خضری سنندج skhezri@uok.ac.ir
35 علی احمدآبادی خوارزمی a_ahmadabadi@yahoo.com
36 امیر کرم خوارزمی karam@khu.ac.ir
37 امیر صفاری خوارزمی safari@tmu.ac.ir
38 مصطفی خبازی چالشتری کرمان Mostafakhabazi@yahoo.com
39 محمد شریفی پیچون یزد mscharifi@yahoo.com
40 محمدحسین رامشت اصفهان  mh.raamesht@gmail.com
41 علیرضا عرب عامری تربیت مدرس alireza.ameri91@yahoo.com
42 محمد شریفی کیا تربیت مدرس sharifikia@modares.ac.ir
43 محمدحسین رضائی مقدم تبریز rezmogh@yahoo.com
44 مژگان انتظاری اصفهان entezary54@yahoo.com
45 مهناز جهادی طرقی فریمان m.jahadi@pnu.ac.ir
46 مریم بیاتی خطیبی تبریز m_bayati@tabrizu.ac.ir
47 معصومه رجبی تبریز mrajabi@tabrizu.ac.ir
48 سعید نگهبان شیراز snegahban@ut.ac.ir
49 علیرضا صالحی میلانی شهید بهشتی  ar.salehipour@gmail.com
50 سمیه خالقی شهید بهشتی S_khaleghi@sbu.ac.ir 
51 سمیرا چزغه شهید بهشتی schezghe@yahoo.com
52 مهرنوش قدیمی تهران ghadimi@ut.ac.ir
53 شیرین محمدخان تهران mohamadkh@ut.ac.ir
54 صمد عظیمی راد تبریز azimi.rad24@gmail.com

 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://geomorphologyconf.ir/find.php?item=1.58.16.fa
برگشت به اصل مطلب